"Sunday"

ShugoArts, Tokyo, Japan

13. 09. 2015 - 25. 10. 2015Artists: Masaya CHIBA, Yukio FUJIMOTO, Leiko IKEMURA, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, LEE Kit, Naofumi MARUYAMA, Ritsue MISHIMA, MORIMURA Yasumasa, Takuma NAKAHIRA, Yoshihiro SUDA (courtesy Gallery KOYANAGI), TAGUCHI Kazuna, Yoriko TAKABATAKE, Shigeo TOYA, Tomoko YONEDA


ShugoArts, SUNDAY, CAPSULE and PLANT/PLANT
B1F, 2-7-12, Ikejiri
Setagaya-ku, Tokyo
154-0001 Japan


sources: shugoarts.com/en/exhibitions/