"MOMAT Collection"

26. 05. 2015 - 13. 09. 2015

The National Museum of Modern Art, Tokyo

Leiko Ikemura, MOMAT 2015, The National Museum of Modern Art Tokyo Collection, Photo: Ph. von Matt, Berlin
Artists: Magdalena Abakanowicz, AI-MITSU, Kinosuke Ebihara, Tsuguharu Fujita, Toyoshiro Fukuda, Yasutake Funakoshi, Iwami Furusawa, George Grosz, Naojiro Harada, Shingo Hoshino, Leiko Ikemura, Toraji Ishikawa, Miyako Ishiuchi, Ryushi Kawabata, On Kawara, Ryusei Kishida, Paul Klee, Masato Kobayashi, Oskar Kokoschka, Käthe Kollwitz, Yayoi Kusama, Saori Madokoro, Makoto Mikami, Junichi Mikuriya, Joan Miró, Saburo Miyamoto, Yasumasa Morimura, Takashi Murakami, Kenichi Nakamura, Taro Okamoto, Pablo Picasso, Kurt Schwitters, Seiho Takeuchi, Bakusen Tsuchida, Seifu Tsuda, Katsumi Watanabe, Kikuji Yamashita, Takashi Yamazaki, Kenji Yoshioka, a. o.


National Museum of Modern Art Tokyo (MOMAT)
1-3 Kitanomaru Koen, Chiyoda-ku
102-8322 Tokyo
Japan (city map)
tel 03-5777-8600
www.momat.go.jp


Sources:
www.momat.go.jp
www.momat.go.jp/english/index.html
www.momat.go.jp/english/artmuseum/permanent20150526.html
search.artmuseums.go.jp/search_e/