"ShugoArts Show. From the 1980s to the 2010s"

ShugoArts Tokyo, Japan

3. 6. 2017 - 8. 7. 2017

ShugoArts Show. From the 1980s to the 2010s
Artists: Masaya CHIBA, Yukio FUJIMOTO, Leiko IKEMURA, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, LEE Kit, Takeshi MAKISHIMA, Naofumi MARUYAMA, Ritsue MISHIMA, MORIMURA Yasumasa, TAGUCHI Kazuna, Yoriko TAKABATAKE, Shigeo TOYA, Tomoko YONEDA


ShugoArts
complex665 2F
6-5-24, Roppongi Minato-ku
Tokyo, 106-0032

+81.3.6447.2234

info@shugoarts.comSource: shugoarts.com/en/news-en/2094/