"ShugoArts Show. From the 1980s to the 2010s"

ShugoArts, Tokyo, Japan

03. 06. 2017 - 08. 07. 2018

Haus-Frau and Haus-Mann, Ceramic Leiko Ikemura 1990
Leiko Ikemura, Yasumasa Morimura, Lee Kit, Tomoko Yoneda, Yukio Fujimoto, Masato Kobayashi, Ritsue Mishima, Shigeo Toya, Masaya Chiba, Aki Kondo, Naofumi Maruyama, Kazuna Taguchi, Takeshi Makishima, Yoriko Takabatake


ShugoArts
complex665 2F
6-5-24, Roppongi
Minato-ku
Tokyo, 106-0032

+81.3.6447.2234
info@shugoarts.com


Source: shugoarts.com/en/